Sziklakert Panzió, Korond, Fő út 666/B. szám
Tel: 0040-744-615-434 | E-mail: mravasz@korond.ro

Turizmus Korondon

Élmény sósfürdő

Korond, klimatikus sós gyógyfürdő

A Korondi Turisztikai Egyesület kezdeményezésére indított projekt keretében az eredeti helyszínen két új medencét alakítottak ki, egy 8x12 méterest a felnőttek, illetve egy 4x4 méterest a gyermekek számára.

Nem ez az első eset, hogy felújítják a korondi fürdőt.

A dicső múlt

A korondi fürdő már három évszázaddal ezelőtt is híres, keresett és látogatott volt.

Erdély legszebb pontján, a Székelyföld szívében a legendás Firtoshegy lábánál, ötszázharmincnégy méter tengerszín magasan, szép nagy fenyves parkban fekszik „Korond" gyógyfürdő! A telep a kedvesen csobogó Korond levegője és kitünö hatású ásványos vize, sósforrásai és fürdöje révén már két évszázaddal ezelött híres, keresett és látogatott volt.

Korond klimatikus gyógyfürdő ismert és közkedvelt volt az 1800-as években is. Gróf Teleki Sándor 1729-ben keltezett levelében írja le, hogy:

„A korondi sósforrás vize egyike a legkitünőbb sósvizeknek, amelyben a kónyhasón kívül fontos alkatrészek a sósvizekben szokatlan sok szabad szénsav, vas- és nátrium-bicarbonat. És így a világhírü nauheiminál háromszor tömörebb, azért unicumnak neveztetik."

Széki gróf Teleki Sándor széki gróf Teleki Pálnak az 1729-ik évben a korondi vízről a következőleg ír:

„Édes Bátyám Uram!

Küldöttem ezen által két butelia korondi savanyúvizet a legfrissebb savanyú kútból valót, melynek itala (borral is üvegben néha illendőképpen meg¬elegyítvén) conveniál-e az szegény ifjú Teleki Joseph édes öcsém uram nyavaljájához, avagy sem és ha ő kegyelmében sok vitiosa flegma vagyon, annak evacuálásában nem impediálja-e az szegény édes öcsém-uramat, ezen savanyú víznek megitala, aszt sem tudom? Ha nem conveniál ő kegyelmének megitala, ki kell önteni, megihatja a föld. Ennek transmissiójának oka az én szeretetem. Az Isten tisztességére az sidó néptől az ó-testamentomban felépült sátor felépítésére ki aranyat conferált, ki kecskeszőrt. Én is ezzel jelentettem ezúttal vérségi kötelességemet.”

Az Erdélyi Gyopár 1893 májusában A Korondi gyógyfürdő újjáalakulása címmel így írt:

„Korond, Udvarhely vármegyének e kies fekvésű gyógyfürdője, mely légzőszervi bajokban Magyarországnak nevezetes különlegessége, s mely az orvosi szakértők véleménye szerint gyakran hatásosabb a stájer Gleichenberg-nél, nagy átalakuláson megy keresztül. Az új fürdőévad egyszersmind új korszak kezdete lesz Korondra nézve. Azokra, kik régi elhanyagolt állapotában ismerték e fürdőhelyet, kellemes meglepetések várnak az idei fürdőévadban. Mindenekelőtt örvendetes átalakuláson ment keresztül, a fürdőt körülvevő park, melyet a műkertészet mai igényei szerint szabályoztak, láttak el új sétányokkal s díszítettek szebbnél-szebb virágszőnyegekkel. Ezenkívül 40.000 darab luczfenyőt ültettek ki a park megnagyobbítása végett. A fürdő-közönség kényelme érdekében két díszes új házat emeltek, széles terraszokkal. A maga nemében páratlan korondi sós, szénsavas, vasas borvizet, mely eddig távol a fürdőteleptől volt csak használható, levezették és díszes új fürdőházban két medenczébe foglalják. “

Szeretettel várunk minden gyógyulni vágyó, fürdöző vendéget!