Sziklakert Panzió, Korond, Fő út 666/B. szám
Tel: 0040-744-615-434 | E-mail: mravasz@korond.ro

Székely gobé viccek

 

12.

Egy   kis faluban nyugdíjba készül az orvos, helyére egy fiatal kolléga érkezik.   Együtt látogatják végig a betegeket, és az idõsebb mindenhol bemutatja a   fiatalt. Az egyik asszony panaszkodik:

- Doktor úr, mostanában állandóan   fáj a gyomrom.

Az idõs orvos válaszol:

- Nem evett túl sok friss   gyümölcsöt? Szerintem kevesebbet kéne ennie, akkor rendbe fog jönni.

Amikor   a két orvos elhagyja a házat, a fiatal csodálkozva kérdezi:

- Hogy   tudta ilyen gyorsan felállítani a diagnózist, hiszen nem is vizsgálta meg a   hölgyet?

- Egyszerû. Leejtettem a sztetoszkópomat, és amikor lehajoltam,   megláttam, hogy az asztal alatt a szemetes tele van banánhéjjal. Így azonnal   rájöttem, hogy mi a baj.

Mennek tovább egy másik házhoz, ahol egy idõsebb   asszony fogadja õket. Most a fiatal orvoson van a sor. Az asszony elmondja a   panaszát:

- Doktor úr, mostanában állandóan kimerültnek érzem magam,   egészen legyengültem.

- Nos... asszonyom, talán nem kellene annyi önkéntes   munkát vállalnia az egyháznak, pihenjen többet.

Mikor kimennek a házból, az   idõs orvos megdöbbenve kérdezi a kollégájától:

- Hát ezt meg honnan tudta?   Hiszen nem is vizsgálta meg a hölgyet, még csak nem is ismeri õt.

- Egyszerû. Mikor elejtettem a sztetoszkópomat, és lehajoltam érte, megláttam az   ágy alatt a tiszteletes urat...

11.

Halásznak a székelyek.
Egyszer az egyik fog egy szép pisztrángot, elteszi, majd azt mondja:

- Na, megvan a második.
Csodálkozik a másik:
- Dehá' mikó' fogtad az elsõt?
- Tavalyelõtt.

10.
A székely ül a vonaton, jön a kalauz:
- Jegyeket, bérleteket!
A székely elkezd keresgélni. A kalauz látja, hogy az öreg kalapjára van tûzve a jegy, gondolja, hogy megvicceli az öreget.
- Tudja mit? Mire végig ellenõrzöm a vonatot, meglegyen a jegy!
Visszajön a bakter, s kérdi:
- Megvan-e?
A székely erre ismét elkezd keresgélni, közben beérnek az állomásra. Mondja a kalauz:
- Na, most az egyszer elengedem magát!
Az öreg leszáll, utánakiált vigyorogva:
- Ott a jegy a kalapjára tûzve!
- Tudom fiam, azt a múlt héten vettem vót!


9.

A székely elviszi magával a komáját vadászni. Kérdi a koma:

- Mi lesz ha jõ a medve?
- Hát akkó' lelövöm ezze' a puskáva'!
- S mi van ha nem sül el?
- Akkó' leszúrom ezze' a késse'!
- S mi van, ha nem tudod elévenni a kést?
Elgondolkodik a székely, majd visszakérdez:
- Komám, te ugyanbiza velem tartasz, vagy a medvéve'?

8.

Ebédidõ van, hazajõ a székely család a mezõrõl. Letelepednek az asztal mellé. Azt mondja a gyermek:

- Faljunk, s fussunk!
Mondja neki az apja:
- Ne! Inkább együnk és menjünk.

7.
A cigányt felveszik a fûszerraktárba õrnek. Két nap múlva észreveszik, hogy eltûnt két zsák feketebors.
- Te cigány! Tegnapelõtt két zsákkal több volt!
- Megették az egerek!
- De a bors az erõsen csíp!
- Esküszöm sírtak, de ették!


6.
A székely elszunnyad a szekéren, egyszercsak megállnak a lovak.
Rájuk szól a székely:
- Hájsz neeee!
A lovak nem mozdulnak. Megint mondja a gazda:
- Hájsz neeeeeee!

A lovak továbbra sem mozdulnak. A székely leszáll a szekérrõl és elõre megy. Látja, hogy egy hatalmas szakadék szélén állnak.Odafordul a lovakhoz:
- Meggondoltam magamot. Hó!

5.

A székely és a fia egy hónapig vágják a fát a Hargitán. Egyszer azt mondja az öreg:
- Menj le a faluba és kérdezd meg az öregeket, milyen telünk lesz!
A fiú lemegy, másnap visszajön:
- Azt mondják, kemény telünk lesz.
- Akkó' vágjuk tovább, fiam.

Két hétig vágják a fát, megint szól az öreg:

- Fiam, menj, kérdezd meg az öregeket...

A gyermek lemegy, másnap visszajön:
- Azt mondják, erõst kemény telünk lesz.
- Vágjuk tovább, fiam!
Egy hétig megint vágják, majd szól az öreg:
- Fiam, menj le, kérdezd meg, hogy mibõ' gondolják?
A gyermek visszajön másnap:
- Azt mondták, ha ilyenkor vágják a fát a Hargitán, biztos kemény telünk lesz.

 4.

A székely falu templomában kopogtatja a pap nagymisén a mikrofont és mondja:

- Baj van a mikrofonnal!
Erre a hívek:
- És a te lelkeddel...


3.

Nézik a turisták a juhokat a Hargitán.
Azt kérdezi az egyik a pásztortól:
- Ezek egész nap esznek

- Nincs más dóguk.
- És mondja, sokat esznek?
- Nem egyforma. A fehérek kétszer annyit, mint a feketék.
- Hát ez meg hogy lehet?
- Kétszer annyian vannak...

2.

Kaszál a székely és a fia. Nagyon meleg van, a gyermek kéri az apját, hogy engedje el fürödni. Sok a kaszálnivaló, nem akarja engedni a gyermeket. Sok rimánkodás után, egyszercsak azt mondja az apa:

- Egyik lábad itt, a másik ott, elmehetsz húsz percre.
Kiabálva jön vissza a gyermek:
- Édesapám! Édesapám!
- Mi van fiam, mi ez a kiabálás?
- Édesapám, emlékszik arra a kicsi zöld lájbira, mait édesanyám a tavaly vett a búcsúba'?
- Igen, fiam, mi van vele?
- Megkaptam!
- S há' hol vót, fiam?
- Képzelje el, az ing alá vettem vót fe'!

1.
A székely és a fia mennek a szekéren, egyszer csak megszólal a fiú:
- A hátsó kerék ki akar esni, édesapám!
Leszáll az öreg, megnézi a kereket.
- Nem akar az kiesni, fiam!
Mennek tovább, megint megszólal a gyerek:
- Ki akar esni a hátsó kerék!
Megint leszáll az apja és mondja:
- Dehogy akar az kiesni!
Újra elindulnak, de a gyerek még kétszer eljátssza ugyanezt az apjával, mire az kifakad:
- Hát nem érted, hogy nem akar az kiesni, a jó ég áldjon meg!
- Akarni akar, csak nem engedi a csapszeg!