Pensiuna "Sziklakert", Corund, str. Principală nr. 666/B.
Tel: 0040-744-615-434 | E-mail: mravasz@korond.ro

Programe locale

 1.Turul localitãþii

Puteþi vizita 

-monumentele ridicate în memoria celor cãzuþi în cele douã rãzboaie mondiale,

-Tãrgul -expoziþia de obiecte de artizanat de pe strada principalã,

-Muzeul satului, Biserica Romano-Catolicã, Biserica Unitarianã, moara de apã,

-Pãstrãvãria, izvoare de apã mineralã, Rezervaþia naturalã de la Csigadomb (cariera de aragonit),

 

2.Programe culturale

-organizãm programe folclorice,

-demonstraþie de olãrit,

Parteneri