Pensiuna "Sziklakert", Corund, str. Principală nr. 666/B.
Tel: 0040-744-615-434 | E-mail: mravasz@korond.ro

Promenadã la Corund

Promenadã la Corund

Promenadã la Corund

Este un pachet ecoturistic care oferã spre vizitare valorile culturale și naturale din Corund. Promenada include numeroase obiective turistice combinate cu vizite la ateliere meºteºugãreºti, legate cu o cursã de cãruțã trasã de cai.:
 • Rezervația Dealul Melcului
 • Bãile sãrate tradiþionale „Unicum”
 • Muzeul de aragonit
 • Atelierul experimental meșteșugãresc
 • Expoziþia ariilor protejate
 • Colecția de monumente funerare cioplite în lemn
 • Casa Muzeu
 • Drumul Crucii și panorama Corund
 • Atelier prelucrare de iascã
 • Izvorul de apã mineralã Arcsó
 • Izvorul de apã mineralã  Szõlõmáli
 • 9 ateliere de olãrit

Timp și parcurgere

Parcurgerea traseului dureazã 3-3,5 ore cu cãruþa frumos amenajatã.

Cu biletul unic de intrare vizitatorului i se oferã posibilitatea sã viziteze rezervația Dealul Melcului cu ghid, un atelier de olãrit cu prezentare, un atelirer prelucrare de iascã, se gustã din apa rãcoritpare a izvorului de apã mineralã Arcio și se viziteazã Expoziția ariilor protejate.

Zilnic sunt organizate 2 ture la ore fixe:

* dimineața la ora 9:00

*dupã masa la ora 16:00

Ambele ture pornesc din parcarea din centrul Corundului, și au un ghid însoțitor.

Biletul de participare costã 20 lei/persoanã. Copii sub 6 ani participã gratis.

Biletele se gãsesc la infochioșcul turistic al Custodiei din centrul Corundului, eventual la cazãri sau alte birouri de informare turisticã.

Parteneri